Kwartiermaken nieuwbouw Schouwburg Amphion te Doetinchem

Opdrachtgever: : N.V. Amphion
Architect : Mecanoo Architecten
Oppervlakte : 8.000 m²
Jaar van realisatie : 2010
Bouwperiode : 2009-2010
Website : www.amphion.nl

De oplevering van schouwburg Amphion heeft op 10 juni 2010 plaatsgevonden. Hiermee is een kritische periode van ingebruikname aangebroken. Tijdens deze fase komen zaken in beeld die om coördinatie en vaak directe opvolging vragen.

MPC heeft de opdracht om als kwartiermaker de ingebruikname van het Amphion zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Onze kwartiermaker treft voorbereidende werkzaamheden, legt contacten, overlegt met bestaande en eventueel nog komende partijen en schept de voorwaarden voor het uiteindelijke dagelijkse beheer. Onder die voorwaarden wordt mede verstaan de coördinerende en beherende taak in het kader van het  regelen van alle nog lopende bouwzaken.

Klik hier voor een virtuele tour door Amphion.