Procesmanagement nieuwbouw Schouwburg Amphion te Doetinchem

Opdrachtgever: : N.V. Amphion
Architect : Mecanoo Architecten
Oppervlakte : 8.000 m²
Jaar van realisatie : 2010
Bouwperiode : 2009-2010
Website : www.amphion.nl

De N.V. Amphion is samen met de gemeente Doetinchem intensief bezig geweest met de realisatie van een nieuwe regioschouwburg als vervanging van de bestaande. Namens N.V.  Amphion heeft MPC het procesmanagement verzorgd. Als onderdeel hiervan heeft MPC een actieve rol gespeeld in de communicatie en de werving van de benodigde middelen.

Bij aanvang van de werkzaamheden door MPC eind 2004, waren er omtrent de nieuwbouw van Amphion nog vele onzekerheden. Met name de locatiekeuze, die toen nog door het gemeentebestuur gemaakt moest worden, maar ook de financiële gevolgen in relatie tot de beoogde kwaliteit en de te behalen wervingsdoelstelling waren onzeker.

Deze onzekerheden zijn omgezet in concrete, realistische en gedragen randvoorwaarden en is de uitvoering van de bouw afgerond. Belangrijke succesfactor hierin was de autonome opstelling van de NV Amphion die vertrouwen uitstraalde.

MPC heeft het Amphion integraal geadviseerd ten aanzien van:

Het Bouwproject
Voor de begeleiding hiervan was het bureau BBN ingeschakeld die de inhoudelijke uitvoering van het bouwmanagement verzorgde. De bewaking en aansturing hiervan viel onder de verantwoordelijkheid van MPC. Het volledige Programma van Eisen is gerealiseerd binnen het gestelde budget.

Communicatie en werving
Door het Amphion moest 40% van de totale investering van 29,7 miljoen Euro worden verworven. Dit is onder aansturing van MPC gelukt. Tevens dienden de mijlpalen als hoogste punt, oplevering en opening op een gepaste wijze te worden gevierd en gecommuniceerd. Bij de invulling hiervan was het met name van belang dat de verwachtingen van belangrijke partners (gemeenten, provincie, sponsoren) ten aanzien van het beloofde kwaliteitsniveau werden waargemaakt.

Beheer en exploitatie
Het nieuwe Amphion kreeg met de nieuwbouw een forse uitbreiding van activiteiten en faciliteiten. De organisatie van het Amphion diende hierop te worden voorbereid. Een beheers- en exploitatieplan waarin de nieuwe organisatie met haar financiële kaders wordt omschreven was hierbij een belangrijk middel.

Afstemming met de gemeente
Het doel van deze afstemming was tweeledig. Enerzijds diende de gemeente als grootste financier op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de nieuwbouw van het Amphion, om daarmee de besteding van middelen te kunnen verantwoorden. Anderzijds was er een grote samenhang tussen het scheppen van de gemeentelijke randvoorwaarden en de bouw van het Amphion. Voor een efficiënt verloop is deze samenhang voortdurend bewaakt en afgestemd. Met name de integrale bijdrage van het Amphion in de projectgroep Het Lookwartier en het bestuurlijk overleg is hierin doeltreffend gebleken.

Klik hier voor een virtuele tour door Amphion.