Uitbreiding en renovatie Arentheem College (Thomas a Kempislaan) te Arnhem

Het Arentheem College heeft een grootscheepse renovatie en uitbreiding (circa 2.900 m² bvo) van de bestaande locatie voor het voortgezet onderwijs aan de Thomas a Kempislaan gerealiseerd. De bestaande locatie inclusief de sportvoorzieningen heeft een bruto vloeroppervlak van circa 7.750 m² en is ongeveer 40 jaar oud. Dit gebouw had de nodige gebreken die met de renovatie zijn verholpen. Daarnaast is het gebouw aangepast in verband met de op stapel staande onderwijsvernieuwingen.

Op basis van een Programma van Eisen is door de architect en het ontwerpteam een ontwerp gemaakt. Een opmerkelijke architectonische oplossing is het plaatsen van drie nieuwe torens in de bestaande aula. In de torens zijn voornamelijk de activiteiten ondergebracht die samenhangen met de onderwijsvernieuwingen (ICT/mediatheek/zelfstandig werken).

Vlak voor de oplevering van het hoofdgebouw is besloten ook de drie naastgelegen gymzalen te renoveren.

MPC heeft het (bouw)projectmanagement verzorgd.