Projectmanagement nieuwbouw school speciaal onderwijs Attendiz te Hengelo OV

Opdrachtgever: : Attendiz
Diensten MPC
: Programma van Eisen, projectmanagement, gedelegeerd opdrachtgeverschap
Oppervlakte : ± 2.547 m²
Jaar van realisatie : 2011
Website : http://www.attendiz.nl/
ssts 1

Eind juni 2011 is de nieuwe school voor speciaal onderwijs van Attendiz opgeleverd. Deze school voor cluster 3 en 4 leerlingen is gevestigd op het gezondheidspark te Hengelo. Op dit park  zijn/worden verschillende gezondheidszorginstellingen gehuisvest waaronder Stichting Ambiq (orthopedagogisch centrum). Met deze stichting is een vergaande samenwerking aangegaan voor het voorzien in integrale zorg. De kinderen die op het Gezondheidspark komen wonen dienen, naast voorzieningen waar vrije tijd en wonen dichtbij elkaar gesitueerd zijn, ook gebruik te maken van onderwijsvoorzieningen.

Door MPC is invulling gegeven aan:

1.       opstellen functioneel-, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen;
2.       proces- en projectmanagement tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase;
3.       kwartiermaker bij inhuizing en ingebruikname.

Tijdens de uitvoeringsfase is de projectmanager van MPC als gedelegeerd opdrachtgever aangesteld.