Onderzoek wijkvoorzieningen Buurtplein BV te Doetinchem

Buurtplein BV, kortweg Buurtplein, is de nieuwe organisatie in Doetinchem voor de uitvoering van de taken van het sociale domein in de wijk. Bij Buurtplein werken ongeveer 70 mensen. De buurtcoachteams van Buurtplein zijn gehuisvest in bestaande wijkservicecentra in Doetin-chem, Gaanderen en Wehl. Ook in wijken waar nu geen wijkservicecentrum is, zijn er locaties ingericht. Voorbeelden zijn Schavenweide en Cronemate en ook de schoolwoningen in Dichteren. Zo zijn de buurtcoaches altijd dichtbij.
Een buurtcoach legt slimme verbindingen tussen een individuele bewoner of gezin en een programma, organisatie of persoon die de bewoner of het gezin kan helpen. Buurtcoaches zijn – omdat ze zo dichtbij staan – zeer toegankelijk en vormen zo een belangrijke vinger aan de pols!
Buurtplein werkt met name binnen de hoofdgebieden ‘jeugd’, ‘zorg’ en ‘werk’ en heeft voor de werkzaamheden een contract met de gemeente Doetinchem afgesloten.

Buurtplein is als ‘jonge’ organisatie binnen de dynamiek van het sociale domein nog niet toegekomen aan zelfreflectie. Zelfreflectie is echter wel nodig om keuzes te maken naar de toekomst. Keuzes maken kan alleen, wanneer de organisatie een helder beeld heeft over hoe het nu gaat en waar het naar toe wil. Het beleidsplan van de gemeente Doetinchem – Met Elkaar, Voor Elkaar – levert hiervoor veel input, maar voor Buurtplein is het van belang om nu eigen keuzes te maken op basis van een analyse van de huidige activiteiten die vertaald kunnen worden naar de toekomst. Daarom heeft Buurtplein aan MPC gevraagd hen hierbij te helpen.

Met het onderzoek van MPC zijn de volgende vragen beantwoord:
– Welke activiteiten ondersteunt Buurtplein?
– Op welke manier worden deze doelstellingen gerealiseerd?
– Doen we de juiste dingen, op de juiste manier op de juiste plek?
– Welke activiteiten zijn toekomstbestendig en welke niet?
– Is de huisvesting geschikt en voldoende toegesneden op de functies die het moet hebben?
– Hoe kunnen we het contract met de gemeente meer SMART maken?