Ondersteuning/advisering herinrichting Campus ROC A12 te Velp

De Campus te Velp heeft drie gebouwen, gebouw A, B en C, die momenteel allemaal worden gebruikt door ROC A12. Omdat er een overschot aan ruimte is, is door het College van Bestuur besloten dat het juniorcollege van het Arentheem College per 1-9-2012 in gebouw B gevestigd gaat worden. Het Arentheem College heeft hiervoor haar onderwijskundige visie al opgesteld.

Het voorgaande betekent dat de afdelingen van ROC A12, die nu nog in gebouw B zitten, een plek moeten krijgen in gebouw A. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat gebouw C op den duur vrijgespeeld kan worden.

Deze inpassing heeft tot gevolg dat er, afhankelijk van de op te stellen Programma’s van Eisen, aanpassingen aan de gebouwen moeten plaatsvinden. Met name gebouw A is gedateerd en dient een opwaardering te ondergaan.

MPC heeft het ROC A12 en het Arentheem College geadviseerd met:
Het opstellen van een onderwijskundige visie voor de locatie Velp;
Het opstellen van het Programma van Eisen (PvE’s) voor:
– de inpassing van de betreffende afdelingen in gebouw A en eventueel gebouw C;
– de inpassing van het juniorcollege in gebouw B.