Projectmanagement renovatie theater en congrescentrum Hanzehof Zutphen

In opdracht van Theater en Congrescentrum Hanzehof heeft MPC een uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van de huisvesting. Daarbij is het achterstallige onderhoud in beeld gebracht en zijn de jaarlijkse exploitatielasten bepaald. Hierin zijn ook de mogelijkheden van een ESCo-constructie (Energy Service Company) opgenomen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld die als uitgangspunt geldt voor gemeentelijke besluitvorming.