Projectmanagement brede school Dorpsschool Rozendaal

In opdracht van de gemeente Rozendaal en het schoolbestuur vervult MPC het projectmanagement voor dit project. Deze nieuwbouw dient ruimte te bieden aan:
– Vervangende nieuwbouw inclusief sportzaal voor de ‘Dorpsschool’ van Scholengroep Veluwezoom;
– Kinderopvang Fris!;
– Peuterspeelzaal (PSZ) De Eekhoorn;

De nieuwbouw dient de verdere ontwikkeling en realisatie van programma’s en arrangementen met leer-, ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel voor kinderen tussen nul en twaalf jaar als voor hun ouders, optimaal te ondersteunen. Er moet gezocht worden naar optimale afstemming en samenwerking tussen de partijen. Uit deze samenwerking moeten nieuwe vormen van ontwikkeling, ontplooiing en vrijetijdsbesteding ontstaan, die inspelen op de behoeften van kinderen en ouders.
De gemeente treedt op als bouwheer voor de brede school met de gymvoorziening. Over eigendom (na oplevering), beheer en exploitatie dienen nadere afspraken te worden gemaakt met de verschillende gebruikers. In de ontwikkeling van de brede school hecht het College veel waarde aan het betrekken van de omwonenden en andere betrokkenen bij de planvorming.

Om de gekozen locatie voor de nieuwbouw veilig en overzichtelijk te kunnen bereiken dienen er infrastructurele aanpassingen te worden gedaan, die in twee deelprojecten zijn opgesplitst:
– De aanpassingen van de infrastructuur in de wijk;
– Het realiseren van een verkeersveilige oversteek Schelmseweg (tunnel).

Vanwege de onderlinge samenhang en afhankelijkheid van de drie projecten is het van belang dat de voortgang integraal door de projectmanager wordt gepland en gewaarborgd.

Link naar artikel van De Dorpsschool

Link naar krantenartikel uit de Arnhemse Koerier