Projectmanagement uitbreiding Multifunctionele Accommodatie Het Kleurrijk

Opdrachtgever: : Gemeente Doetinchem
Diensten MPC : Projectinitiatie, Programma van Eisen, bouwmanagement
Oppervlakte : 524  m²
Jaar van realisatie : 2010
 Plattegrond-Doetinchem gebruik 2009

Binnen 11 maanden van initiatief tot oplevering!!
In Het Kleurrijk in Doetinchem (wijk Dichteren) zijn drie basisscholen gevestigd die dringende behoefte hadden aan aanvullende onderwijsruimte. Daarnaast was er behoefte aan het vergroten van het schoolplein en het overzichtelijker maken van de situatie op en rondom de scholen.
De dringende behoefte was ontstaan doordat een ontwikkeld plan op een andere locatie stagneerde ten gevolge van de RO-procedure.
Door MPC is een plan van aanpak opgesteld met een zeer korte doorlooptijd van 11 maanden. In deze tijd is het gelukt de uitbreiding van initiatieffase tot oplevering te brengen. Het intensieve project is door MPC geïnitieerd en begeleid (Plan van Aanpak, Programma van Eisen, projectmanagement, communicatie).