Klaassen Beheer BV - Planboek A3 b

Projectmanagement Integraal Kind Centrum Noord te Doetinchem

In opdracht van de Gemeente Doetinchem vervult MPC in samenwerking met M3V Advies-partners de conceptontwikkeling en het projectmanagement. Door de gemeente wordt de bouw van een nieuw integraal kindcentrum in Doetinchem Noord en Overstegen voorbereid. De doelstelling is een Integraal Kindcentrum te bouwen voor twee fuserende basisscholen aangevuld met voorzieningen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnsinstellingen en een wijkbedrijf. Uiteindelijke doelstelling is dat de voorziening een centraal ontmoetingspunt is voor Doetinchem Noord en Overstegen.

De definitiefase is afgerond. MPC heeft een nadere locatiestudie verricht voor een plek midden in de wijken Noord en Overstegen. Deze locatie biedt mogelijkheden tussen sport- en vrijetijdsaanbod, het onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Deze functies moeten fysiek worden verbonden. Het uitgevoerde onderzoek in de vorm van een quick scan geeft aan dat deze plek mogelijkheden biedt. De verkeersafwikkeling is hierbij een zwaar aandachtspunt. Er moeten onder andere oplossingen worden gezocht voor veilige oversteekplaatsen; kiss- en ride zone; parkeerplaatsen. Inpassing van deze nieuwe voorziening in de bestaande structuur is een uitdaging en een kritische succesfactor van dit project.


Website IKC-Noord