Procesmanagement nieuwbouw vmbo-school Metzo College te Doetinchem

Het Brewinc College (vmbo) was gehuisvest op drie locaties in de gemeente Doetinchem. Om exploitatietechnische redenen had het schoolbestuur de voorkeur uitgesproken om tot één unilocatie te komen. Mede naar aanleiding van een onderzoek dat in opdracht van het schoolbestuur is verricht, heeft de gemeenteraad hiervoor in 1998 middelen gereserveerd.

In opdracht van de gemeente zijn door Vitri vanaf medio 2000 de benodigde randvoorwaarden geïnitieerd. Een geschikte locatie die recht deed aan het belang van het vmbo voor de regio had hierbij een hoge prioriteit. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad in januari 2002 een principebesluit heeft genomen voor realisatie van een nieuwe school op een ambitieuze zichtlocatie in Doetinchem. De locatie ligt in een gecompliceerd gebied dat toen nog geheel verworven en ontwikkeld moest worden. Door een integrale projectbenadering is het gelukt om de (voorwaardelijke) gebiedsontwikkeling geïntegreerd met de planvoorbereiding van de nieuwbouw te laten plaatsvinden. Volgens planning wordt het project medio 2006 opgeleverd.Vitri heeft de gemeente ondersteund bij het invulling geven aan de regierol en het opstellen en bewaken van de gemeentelijke randvoorwaarden bij de voorbereiding en realisatie.