Beheer en exploitatie MFA Eninver te Almelo

Naast het procesmanagement voor de MFA Eninver, begeleidt MPC ook het beheer en exploitatietraject voor deze multifunctionele accommodatie. De nieuwe MFA biedt ruimte aan onderwijs, welzijn en sport en vervangt drie schoollocaties, een gymzaal en twee wijkcentra. Het doel van de gemeente Almelo is het maken van een haalbare exploitatieopzet binnen de bestaande vergoedingen en normeringen. Voor het beheer van de MFA is een zelfstandige beheerstichting opgericht.

Voor de beheerstichting heeft MPC de meerjaren gebruiksexploitatie opgesteld waarin de facilitaire organisatie, het gebruik (verhuur en verbruikskosten) en instandhouding van de MFA  zijn berekend. Daarnaast zijn de individuele (genormeerde) bijdragen van de diverse primaire partners bepaald ter dekking van de uitgaven.

MPC heeft de vastgoedexploitatie opgeteld omdat de gemeente de relatie wil leggen met de bestaande vergoedingen en normeringen. Hierin worden de overeengekomen tekorten vanuit de gebruiksexploitatie van de beheerstichting gekoppeld met de overige gemeentelijke eigenaarslasten van de MFA. Vervolgens wordt de relatie gelegd met de dekking vanuit de verschillende gemeentelijke programma’s en begrotingen.