scholengemeenschap Bonaire

Bouwkostenmanagement brede school Karko te Bonaire

Voor de ontwikkeling van de brede school Karko te Bonaire heeft MPC het bouwkostenmanagement uitgevoerd. Hiervoor zijn ontwerpen gemaakt om tot een plan te komen dat binnen het budget zou passen. Hiervoor was ook van belang dat inzicht verkregen zou worden in de prijsvorming op Bonaire, voor die delen die lokaal gemaakt moesten worden.