Opstellen verhuisboek/inrichting projectdossier Het Perron te Veenendaal

Opdrachtgever: : CSV
Architect : ZEEP architecten
Oppervlakte : 13.500 m²
Jaar van realisatie : 2010
Bouwperiode : 2009-2010
Website : www.de-csv.nl

Opstellen verhuisboek CSV

In aansluiting op het bouwprojectmanagement is MPC gevraagd om de CSV te ondersteunen bij het opstellen van een verhuisboek ter voorbereiding op de verhuizing.

De CSV was gehuisvest op drie locaties in Veenendaal. Een groot deel van het meubilair, met name stoelen, tafels en kasten was in goede staat en geschikt voor hergebruik in de nieuwbouw. De facilitair manager van de CSV heeft voor de nieuwbouw geïnventariseerd wat er aan meubilair nodig is, op basis van de leerlingaantallen en functies van ruimten. Vervolgens heeft MPC samen met de coördinator van de CSV een inventarisatie gedaan op de drie bestaande locaties om te bepalen welk meubilair geschikt is om mee te nemen naar de nieuwbouw. Aan de hand hiervan heeft MPC een verhuisboek opgesteld.

Inrichten projectdossier

Na het opstellen van het verhuisboek is MPC gevraagd om het digitale en analoge projectdossier bij de CSV in te richten.

Na de oplevering heeft MPC op de locatie Het Perron in samenwerking en in overleg met de facilitair manager het analoge en digitale projectdossier ingericht volgens een vastgesteld methodiek die door MPC gehanteerd wordt. Hiermee zijn alle projectstukken gemakkelijk terug te vinden en is het dossier compleet op locatie aanwezig.