Opdrachtgever              : Erven beheer nalatenschap

Omschrijving                 : MPC heeft de erven begeleidt bij de verkoop van de ouderlijke boerderij met agrarische gronden. Op de locatie was een VAB-regeling van toepassing die door bemiddeling van MPC maximaal ten gelde is gebracht. VAB staat voor Vereffening Agrarische Bestemming wat inhoudt dat door sloop van schuren en loodsen rondom de boerderij het recht wordt verworven om hiervoor in de plaats een woonbestemming te realiseren. Mede op initiatie van MPC is de verkoop van de boerderij opgesplitst in de verkoop van:

  1. de bestaande boerderij
  2. de omliggende agrarische gronden
  3. een nieuw perceel met woonbestemming (verworven uit de VAB)

Dit heeft tot een maximale opbrengst geleid.