Begeleiding renovatie en uitbreiding Sauna Swoll te Zwolle

Opdrachtgever: : Sauna Swoll te Zwolle
Diensten MPC : Haalbaarheidstudie, Programma van Eisen, Bouwmanagement
Oppervlakte : Ca. 2.000 m² bvo
Jaar van realisatie : 2011
Website : www.saunaswoll.nl
www.saunaswoll.nl/ingebruikname

 

 

 

 

 

De accommodaties van Sauna Swoll waren gedateerd en technisch achterhaald. Om te kunnen overleven was een drastische upgrading noodzakelijk. Hiervoor heeft MPC met de ondernemers een renovatie- en uitbreidingplan opgesteld. Dit plan, waarin ook de investerings- en exploitatiekosten waren opgenomen, vormde de basis voor de financiering waarin MPC als intermediair heeft gefungeerd.

Na goedkeuring van de financier is het plan onder begeleiding van MPC verder uitgewerkt tot een aanbestedingsgereed ontwerp en aanbesteed.

Het plan omvat o.a. een volledige renovatie en vernieuwbouw van het bestaande saunagebouw, inclusief de binnenbassins, de kleedkamers, de sauna’s en de rustruimten. Tevens worden de voorzieningen uitgebreid met een Rasul en extra kleedruimte.

Op de ligweide worden naast de bestaande buiten sauna, twee nieuwe ruime sauna’s, een  nieuw zwembad, een luxe whirlpool en een natuurlijke zwemvijver gerealiseerd.

In het voorjaar van 2011 zijn de buitenvoorzieningen gerealiseerd. In het najaar van 2011 volgen de binnenvoorzieningen. Tijdens de realisatiefase verzorgt MPC het projectmanagement.

Sauna Swoll 1Sauna Swoll 2