Projectmanagement renovatie Schouwburg Lochem

Opdrachtgever : Schouwburg Lochem
Architect : EVE Architecten
Opdracht : Projectmanagement
Website : www.schouwburglochem.nl

Gemeente Lochem heeft eind 2010 een besluit genomen dat uitgaat van grootschalige renovatie. Het bouwheerschap lag bij Schouwburg Lochem BV. De organisatie van de schouwburg is hiervoor echter onvoldoende uitgerust en heeft daarom de expertise van MPC ingeschakeld om het renovatietraject op kwaliteit, kosten, planning, organisatie en informatie in goede banen te leiden. MPC heeft het project- en bouwmanagement en de directievoering verzorgd. Naast uitdagingen qua logistiek en exploitatie waren er ook uitdagingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, asbest, achterstallig onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) en de algehele gedateerde uitstraling die uit de jaren 70 stamt. Op 30 januari 2012 is de Schouwburg Lochem feestelijk heropend, na een bouwperiode van slechts een half jaar. De voorbereidingstijd, inclusief selectie adviseurs, ontwerp maken en aanbesteden, heeft eveneens een half jaar geduurd. Daarmee is het hele renovatietraject binnen het door de opdrachtgever gestelde jaar uitgevoerd. Daarnaast is het gelukt binnen het taakstellend budget van 3,4 miljoen euro te blijven.

MPC levert een projectmanager die op basis van kennis en ervaring leiding geeft aan:

  • * architectenselectie;
  • * coördinatie van de ontwerpfasen;
  • * coördinatie bestek en tekeningen, technisch ontwerp;
  • * aannemersselectie;
  • * coördinatie werktekeningen;
  • * beheer en aansturing van het project op kosten;
  • * directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase;
  • * begeleiding ingebruikname;
  • * nazorg.

Hieronder links naar leuke filmpjes met betrekking tot de renovatie: