Haalbaarheidstudie Sensire te Terborg

Huisvesting is een middel om het primaire doel van de organisatie te verwezenlijken. Om dit middel in te kunnen vullen, is het van belang dat de organisatie een visie heeft op haar huidige en toekomstige positie en kerntaken. Op basis van deze visie heeft Sensire een uitgangspunt bepaald waarbij centrale huisvesting voor de directie, de staf en de ondersteunende diensten wordt nagestreefd. Het gaat om huisvesting voor ca. 180 medewerkers die op verschillende vestigingen werkzaam waren.

Voor de verwezenlijking van de centrale huisvesting dienden zich twee mogelijkheden aan. Op basis van inventarisatie is bepaald hoeveel ruimte er nodig zou zijn in de toekomst, gekeken ook naar de veranderende zorg. Er is besloten het voormalige gemeentehuis van Varsseveld te gebruiken. Na een jaar kon dit gemeentehuis al volledig dienst doen als huisvesting van Sensire.