Opdrachtgeverschap nieuwbouw zorgbad Zonnewater (voorheen Zandewierde) te Hoog-Keppel

Op vrijdag 6 februari 2004 heeft Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF, in Hoog-Keppel het nieuwe zorgbad Zonnewater geopend. Het zorgbad is voornamelijk gericht op ouderen, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden. Zonnewater is een particulier initiatief, dat voor de exploitatie van het bad geen enkele subsidie ontvangt: de kosten komen grotendeels voor rekening van de gebruikers. Dat is geen probleem, al 37 jaar levert het bad een belangrijke bijdrage aan de preventieve gezondheidszorg in Oost-Gelderland. Mede door de inkomsten van zorgverzekeraars en zorginstellingen heeft het bad een kostendekkende exploitatie. Het personeel en het warme water van het bad zorgen ervoor dat de zwemmers (> 1.200 per week) zo lang mogelijk mobiel en fit blijven.
Stichting Zorgbad Zonnewater (tot 31 december 2003 zorgbad Zandewierde) heeft samen met de Stichting Manege Zandewierde een fondsenwervende actie gevoerd die in 4,5 jaar € 2,9 miljoen heeft opgebracht, bijna het hele bedrag voor de bouw van het nieuwe zorgbad en een nieuwe manege.