Advisering renovatievarianten de Dumpel te Velp

Opdrachtgever: : Grontmij/ Marktplan
Website : www.zwembaddedumpel.nl

Grontmij heeft onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een nieuw zwembad te Velp ter vervanging van het bestaande zwembad De Dumpel. Dit heeft toen geleid tot een tussenrapportage op basis waarvan de gemeenteraad heeft besloten om de 2e fase van het onderzoek uit te breiden met twee renovatievarianten, te weten:

Renovatievariant 1
Deze ging uit van het aanpassen van het zwembad zodat het kan functioneren conform wet- en regelgeving voor de komende 10 jaarRenovatievariant 2
Deze variant ging uit van het zoveel als mogelijk inpassen van het PvE voor nieuwbouw. Dit betekent renovatie en uitbreiding van het oude zwembad. Inpassingsvarianten  zijn onderzocht waarbijvooral naar de mogelijkheden gezocht zijn voor aansluiting op de bestaande structuur i.v.m. een logische routing, toezicht (beheer) e.d.

MPC is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de renovatievarianten.