MPC is een klein en slagvaardig adviesbureau die afhankelijk van de aard en omvang van de adviesopdracht samenwerkt met andere adviesbureaus. Met de andere bureaus worden momenteel de volgende opdrachten uitgevoerd:

M3V: Voor het onderwijsconcept wordt gebruik gemaakt van de expertise van M3V voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Doetinchem-Noord en De Dorpsschool Rozendaal.

De Mevrouwen: Voor het onderwijsconcept wordt gebruik gemaakt van de expertise van De Mevrouwen voor de nieuwbouw van Scholengemeenschap Bonaire en Buurtplein BV Doetinchem.