Toekomstscenario’s voor het onderwijs bestaan, naast een visie op het toekomstige gebouw, ook uit een visie op de organisatie en het toekomstig functioneren. Organisatieontwikkeling en –voorbereiding gaat hand in hand met de planontwikkeling voor het toekomstige onderwijsgebouw. Als huisvestingsadviseur helpen wij opdrachtgevers bij het denken en kiezen in toekomstscenario’s voor onderwijshuisvesting. Onze bijdrage daaraan is ervoor zorgen dat alle benodigde ingrediënten (onderwijskundige ontwikkelingen, visie op het toekomstig functioneren en uitgangspunten/ randvoorwaarden voor gebouw en locatie) worden meegenomen in het huisvestingsplan.
Voor primair, secundair en tertiair onderwijs, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
Alle doelgroepen behoren tot de klanten van MPC.

Wordt uw bestaande schoolgebouw gerenoveerd of gaat u een nieuwe school bouwen?
Of het bestaande onderwijsgebouw uitbreiden? Dan kan MPC u ondersteunen bij de planvoorbereiding, het bouwtraject en de implementatie.

Basisscholen en Speciaal Onderwijs

Voortgezet onderwijs en ROC’s

Brede Scholen