Een brede school is een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport, et cetera. In veel gevallen is MPC al vanaf de initiatieffase betrokken bij een brede school ontwikkeling. Het gaat in deze fase om het creëren van draagvlak bij de betrokken partners en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het toekomstig functioneren van de brede school. De programmering van activiteiten, maar ook de financiering van organisatie, activiteiten en huisvesting worden hierin meegenomen. Daarna wordt door MPC (steeds in interactie met alle partners) de toekomstige huisvesting verder vormgegeven en het toekomstig beheer voorbereid. MPC kan desgewenst ook het (bouw)proces tot en met de oplevering en de ingebruikname begeleiden.

Referentieprojecten
• Projectmanagement brede school Dorpsschool in Rozendaal
• Projectmanagement Integraal Kind Centrum Noord (IKC-Noord) in Doetinchem
• Bouwkostenmanagement brede school Karko in Bonaire
• Projectmanagement uitbreiding Multifunctionele Accommodatie Het Kleurrijk in Doetinchem (waaronder 3 basisscholen)
• Projectmanagement nieuwbouw duolocatie in Dinxperlo (2 basisscholen, bibliotheek, sportzaal)
• Onderzoek en advies beheer en exploitatie MFA Eninver in Almelo (vervanging voor drie schoollocaties, een gymzaal en twee wijkcentra)
• Projectmanagement nieuwbouw Brede School Kortvoort, Amsterdam Stadsdeel Zuidoost