Nederland heeft een sterk ontwikkelde vrijetijdsindustrie. Organisaties in de vrijetijdsindustrie opereren in een omgeving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het is een dynamische sector met flinke concurrentie. MPC onderzoekt en adviseert overheden. bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties binnen de vrijetijdssector.

Referentieprojecten

•    Haalbaarheidsonderzoek, PvE en projectmanagement renovatie Sauna Swoll in Zwolle
•    Projectmanagement renovatie schouwburg Lochem
•    Procesmanagement en kwartiermaken schouwburg Amphion in Doetinchem