De adviseurs van MPC beschikken over ruime kennis en ervaring van de planontwikkeling, bouw en exploitatie van zaalsportaccommodaties en andere overdekte sportvoorzieningen. De belangstelling voor hoogwaardige binnensportaccommodaties (sporthal, sportzaal, gymzaal)  is ondanks de crisis sterk toegenomen. Aanleiding daarvoor is niet alleen de mogelijke kandidatuur van Nederland voor de Olympische Spelen 2028, maar ook het toenemende streven naar het verbeteren van de multifunctionaliteit en het rendement van de binnensportaccommodaties.
De multifunctionaliteit van bijvoorbeeld een sporthal kan worden vergroot door diverse functies te combineren (topsport, breedtesport, bewegingsonderwijs, entertainment, fitness, wellness, werken en vergaderen).

Een sporthal levert daardoor de eigenaar/investeerder, de exploitant en –niet in de laatste plaats– de gebruiker meer rendement. Binnensportaccommodaties zijn daardoor flexibeler, waardoor de accommodaties een blijvende bijdrage kunnen leveren aan de (sport)samenleving.

Referentieprojecten

•    Advisering, planvoorbereiding en procesondersteuning sport- en onderwijscluster ROC A12 in Ede
•    Second opinion investeringskosten sportcentrum De Koekoek in Vaassen
•    Haalbaarheidsonderzoek renovatie gebouwen Tennispark De Bataaf in Den Haag