MPC verzorgt vastgoedadvies en projectmanagement in de profit- en de non-profitmarkt onderwijs, sport, cultuur, zorg & welzijn en projectontwikkeling commercieel vastgoed.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

Onderzoek en advies

–    Accommodatieplanning en huisvestingsplannen
–    Toekomstscenario’s
–    Conceptontwikkeling nieuwbouw en renovatie
–    Herbestemming bestaande gebouwen
–    Draagvlak en haalbaarheidsstudies
–    Kostenstudies (Investeringen, financieringsplan en exploitatieprognoses)
–    Exploitatiedoorlichting en verbetering
–    Organisatiedoorlichting en verbetering
–    Beheer en exploitatie, zelf doen of uitbesteden?

(Project) Management

–    Projectinitiatie
–    Planuitwerking en planvoorbereiding
–    Programma van Eisen
–    Begeleiden van aanbestedingen
–    Begeleiden van verzelfstandiging en privatisering
–    Het nieuwe bouwprojectmanagement
–    Invoering kostenbeheersing en exploitatieverbetering
–    Crisismanagement
–    Kwartiermaken en exploitatievoorbereiding