Door omstandigheden kunnen huisvestingsprojecten vastlopen en stagneren. Dit leidt doorgaans tot veel frustratie en aanzienlijke schade, zowel financieel als functioneel. Om deze zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat het project zo spoedig mogelijk weer op orde komt. MPC heeft hiermee de nodige ervaring.

Onze werkwijze is gebaseerd op de principes van projectmatig werken en projectmatig kansen creëren. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze van samenwerking tussen de projectdeelnemers en ieders persoonlijke kwaliteiten. Afhankelijk van de bevindingen, worden er voorstellen gedaan waarmee het project vlot getrokken kan worden.