Of uw plannen haalbaar zijn is afhankelijk van veel factoren. Samen met u kunnen we dit op een overzichtelijke manier in kaart brengen.

Hierbij hanteert MPC doorgaans een vaste werkwijze die uitgaat van:
1. het bepalen van het draagvlak en de behoefte;
2. het vertalen hiervan in een globale (maar wel volledige) omschrijving van de benodigde voorzieningen (gebouwen, middelen, infrastructuur, e.d.);
3. het bepalen van de totale stichtingskosten (alle kosten die op het project rusten);
4. het bepalen van de financieringslasten die de investeringen met zich meebrengen;
5. het opzetten van een exploitatiemodel of beheersmodel waarin de jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn weergegeven.

Door deze werkwijze wordt er een link gelegd tussen de éénmalige (investering) kosten en de jaarlijkse lasten en opbrengsten en wat er in de begroting opgenomen moet worden.

Een haalbaarheidsonderzoek kan een onderdeel zijn van een ondernemingsplan of businessplan waarbij er verder wordt gekeken dan alleen naar de haalbaarheid. Meer hierover onder het kopje ondernemingsplannen.