Bij verregaande samenwerking tussen verenigingen en instellingen in een (nieuw te ontwikkelen) huisvestingssituatie verdient het aanbeveling om naast een intentieverklaring en eventueel het oprichten van een stichting ook een ondernemingsplan te ontwikkelen. In dit plan wordt een compleet beeld van de organisatie rond de huisvesting gegeven.

MPC neemt in een ondernemingsplan in ieder geval de volgende punten mee:
* Product en Marketing; inventarisatie van de huidige situatie, verkenning van toekomstige ambities
en behoeften vanuit de markt.
* Organisatie en Demarcatie; verdeling taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen.
* Financiën en Haalbaarheid; berekening van de te verwachten exploitatie en de financiële
haalbaarheid van het proces.

Afhankelijk van de situatie kan het ondernemingsplan naast strategisch ook een operationeel gedeelte bevatten. Goede plannen verdienen het om succesvol in de praktijk te worden gebracht. MPC denkt mee over de te nemen stappen, het creëren van (meer) naamsbekendheid en de positionering in de markt. De kwaliteit van MPC is gelegen in de objectieve en creatieve benadering en het creëren van draagvlak.

 

“Afhankelijk van de situatie kan het ondernemingsplan naast strategisch ook een operationeel gedeelte bevatten. Goede plannen verdienen het om succesvol in de praktijk te worden gebracht. MPC denkt mee over de te nemen stappen, het creëren van (meer) naamsbekendheid en de positionering in de markt.”