Het slagen van uw huisvestingsinitiatief is afhankelijk van een groot aantal factoren. Aan de definitieve, veelal politieke besluitvorming gaat een heel traject vooraf van onderzoek en communicatie. MPC heeft veel ervaring in deze pre-projectfase op basis waarvan een uitgesproken aanpak is ontstaan. Een aanpak die veel houvast geeft en de beste kansen op succes biedt. Sleutelbegrippen als identiteit, geloofwaardigheid en het nemen van verantwoordelijkheden spelen hierin een belangrijke rol. Maar ook het overbrengen van de essentie van een huisvestingsvraag en het grote belang ervan is een belangrijke peiler.

Door MPC wordt bij de ondersteuning van opdrachtgevers gewerkt volgens een aantal basis communicatie principes in combinatie met projectmatig werken en projectmatig kansen creëren.

Ter bevordering van de communicatie tijdens het project maakt MPC gebruik van een cloud server.